Parkinson

Bij Parkinson zien we vaak dat er sprake is van een balansprobleem. Men zakt dan weg naar de linker of rechterzijkant. Hier is men zichzelf echter niet of beperkt bewust van. Het corrigeren zal hierdoor eigenlijk niet gebeuren.

Door gebruik te maken van pelotten (eventueel aangevuld met een extra wig op de pelotten) kan er een correctie plaatsvinden, waardoor men veel beter rechtop blijft zitten.
Zeker als dit gecombineerd wordt met het kantelmechanisme van de aangepaste stoel.